TUANVIET EVENT chuyên cho thuê gian hàng hội chợ, thi công gian hàng hội chợ triển lãm, cho thuê gian hàng chuẩn, gian hàng có mái bạt, thi công gian hàng theo thiết kế, lắp đặt gian hàng hội chợ Tổ chức hội chợ triển lãm, tổ chức hội chợ thương mại.

Cho thuê gian hàng hội chợ

Cho thuê gian hàng hội chợ

Cho thuê gian hàng triển lãm

Cho thuê gian hàng triển lãm

Cho thuê gian hàng trưng bày sản phẩm

Cho thuê gian hàng trưng bày sản phẩm

Cho thuê gian hàng 3.50/5 (70.00%) 2 votes