Chuyên mục: Kinh Nghiệm

Xây dựng kịch bản qua những câu hỏi

Quá trình xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện đòi hỏi người quản lý phải tính toán thật kỹ lưỡng, càng hợp quy luật phát triển của nội tâm và ngoại cảnh thì càng giảm thất bại …